RUGACIUNE pentru copii BOLNAVI puternica cu efect imediat

Trimiteți un comentariu
notino.ro
Canon rugaciune copil bolnav, rugaciune pentru un copil bolnav puternica cu efect imediat.

Doamne, auzi rugăciunea mea. Ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta. Auzi-mă, întru dreptatea Ta.

Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare.

Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult.
canon rugaciune pentru copil bolnav de cancer

Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu.

Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt.

Fă să aud dimineaţa mila Ta. Că la Tine mi-i nădejdea.

Arată-mi calea pe care voi merge. Că la Tine am ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţa. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.


Trimiteți un comentariu