RUGĂCIUNE Sf. Ioan Botezătorul făcătoare de minuni creștin - ortodoxe de folos la ceas de mare necaz

Topicuri asociate: rugăciune sf ioan gura de aur, rugaciune sf ioan maximovici, rugaciune sf ioan botezatorul click, rugăciune sf ioan botezatorul creștin ortodox etc.

Rostiţi rugăciunea catre Sf. Ioan Botezatorul timp de 9 zile la rând şi de câte ori vă simțiți în pericol, sub amenințare sau alt necaz iminent. 

De asemenea, textul rugăciunii Sfântului Ioan Botezatorul este bine să-l purtați în poşetă sau în portofel.

Conform invataurilor crestin -orotodoxe, Rugăciunea puternica a Sfântului Ioan Botezătorul îi ocroteşte pe credincioşii care o rostesc la ceas de mare necaz.
rugaciune facatoare de minuni sf ioan botezatorul crestin ortodox

Rugăciunea miraculoase  a Sf. Ioan Botezatorul vă apără de răzbunările duşmanilor şi de pagubă.

O Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule a lui Hristos,

Mari şi multe sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit. Tu, după făgăduinţă şi prorocie

Îngerească, te-ai şi născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit.

Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseală ai iubit, cu aguridă şi cu miere sălbatică te-ai hrănit.

Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit.

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie , în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat.

Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.

Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi, după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin.