Cum se încheie MEDIILE 2020. Cu câte NOTE se încheie media anul acesta fără să se mai meargă la şcoală.

Dacă sunteţi curioşi cum se încheie mediile pentru anul școlar 2020, iată mai jos modul cum se încheie mediile elevilor pe semestrul al doilea 2020, fără ca elevii să mai meargă la școală.

Pentru încheierea mediilor în 2020, Ministerul Educației a prevăzut mai multe situații în care se încheie mediile, atât pentru învățământul primar, cât și pentru gimaziu și liceu.

a) Cum se încheie mediile în 2020 la învățământul gimnazial și liceal, postliceal și profesional:

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea, se încheie media cu aceste note.

Situația 2:Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online, pentru a doua notă.
cum se incheie mediile in 2020 fara sa se mai mearga la scoala

Situația 3: Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea media anuală devine media semestrului I.

Situația 5: Dacă media din primul semestru este mai mică decât 5, atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigență).

b) Cum se încheie mediile la ciclul primar în 2020

Situația 1: Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea, se încheie situația școlară semestrială cu aceste calificative.

Situația 2: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea se poate valorifica activitatea desfășurată online.

Situația 3: Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, al doilea calificativ pentru semestrul al II-lea va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul semestru.

Situația 4: Dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anuală devine media semestrului I.