Rugăciune de ajutor pentru copii. Rugăciune puternică pentru copii bolnavi pe care o rostesc părinții

Canon de rugăciune pentru copilul bolnav. Rugăciune mama copil bolnav pt sănătate. Cea mai puternica rugăciune de ajutor pentru copii bolnavi pe care ca și mamă sau tată să o rostești cu credință la vreme de boală.

De asemenea să nu uităm că rugăciunea pentru copilul bolnav este, de asemenea, de mare ajutor părinților.

Asta e cea mai puternică rugăciune pentru copii bolnavi pe care să o citească părinții, mama și/sau tata


Doamne, auzi rugăciunea mea. Ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta. Auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viața mea o calcă în picioare. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.  Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt.
Cea mai puternica rugaciune pentru copii bolnavi


Fă să aud dimineața mila Ta. Că la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge. Că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viaţa. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.


Doamne, arată-ne puterea milostivirii Tale!


Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar de multe ori bolnavii aleargă la doctori nepricepuţi. Și, în loc să fie tămăduită, boala devine mai grea. Călăuzeşte-ne Tu, Doamne, Cel ce eşti Doctorul sufletelor şi al trupurilor, să găsim doctorii potriviţi pentru ca acest copil să dobândească grabnică însănătoşire.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale. Șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fiu îndreptățit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu.

Că iată intru fărădelegi m-am zămîslit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh


Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întărește. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună-voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Aducându-ne aminte de cuvintele Mântuitorului, Care atunci când Îl răstigneau l-a dat în grija ta pe ucenicul Său iubit, şi prin aceasta şi pe toţi cei ce cred în El, gândindu-ne la acest copil care suferă, îndrăznim a spune şi noi acestea: Preasfântă Maică, iată copilul tău, tămăduiește-l şi ocrotește-l precum ştii.

Aceasta a fost una din cele mai puternice rugăciuni pe care le citesc părinții pentru ajutorarea copiilor lor bolnavi.