Cea mai puternica RUGĂCIUNE pentru căsătorie. Rugăciunea celor care vor sa se căsătorească forum.

Topicuri populare pe forumuri: cea mai puternica rugăciune pentru căsătorie, cinci rugăciuni pentru căsătorie, pomelnic pentru căsătorie, ajutor de la Dumnezeu pentru căsătorie, acatist pentru căsătorie forum, rugăciunea celor care vor sa se căsătorească Sf Efrem.

Cea mai puternica RUGĂCIUNE pentru căsătorie


Aceasta este rugăciunea pe care toate cuplurile ar trebui să o rostească pentru a avea o căsătorie fericită.

Atotbunule Doamne! Ştiu că fericirea mea cea mare stă în a Te iubi cu tot sufletul meu şi cu toată inima mea şi în a împlini întru totul sfântă voia Ta. 

Aşadar, Tu Însuţi îndrumă, Dumnezeule, sufletul meu şi umple inima mea: vreau să Îţi plac doar Ţie, fiindcă Tu eşti Ziditorul meu şi Dumnezeul meu. Păzeşte-mă de trufie şi de iubirea de sine: să mă împodobească priceperea, smerenia şi curăţia.

Cea mai puternica rugaciune pentru casatorie ajutor de la dumnezeu pentru casatorie

Lenevirea îţi e urâtă şi naşte patimi: Tu dă-mi hărnicie şi binecuvântează ostenelile mele. Iar întrucât legea Ta porunceşte ca oamenii să trăiască în căsnicie cinstită, adu-mă, Părinte Sfinte, la această chemare sfinţită de către Tine, fiindcă Tu ai zis: „Nu este bine ca omul să fie singur” şi făcându-i lui femeia ca să-i fie ajutor le-ai dat binecuvântare să crească, să se înmulţească şi să umple pământul. 

Auzi smerita mea rugăciune, care se înalţă către Tine din adâncul inimii de fecioară: dă-mi soţ cinstit şi binecredincios, ca să Te preaslăvesc în dragoste şi înţelegere împreună cu el pe Tine, Dumnezeul Cel Milostiv, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea celor care vor sa se căsătorească 


Pe 2 martie, odată cu pomenirea Sfântului Teodot, credincioșii de pretutindeni țin cont și de faptul că există o rugăciune specială adresată famiilor. Astfel, odată rostită această rugăciune puternică, conform credinței aceasta îi va ajuta pe oameni să aibă o căsnicie lipsită de griji, fericită și în deplină armonie.

Săltaţi acum popoare bătând din palme cu tărie şi primiţi pe Sfântul cel vestit între Sfinţi, pe Nicolae Naxiotul, pe primitorul cel călduros al tuturor celor ce i se roagă şi pârga cea dumnezeiască a tuturor preoţilor; pe cel care în vremurile din urmă a bineplăcut lui Dumnezeu. 

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. 

Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? 

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. 

Miluieşte-mă, Dumnezeule. Amin.