RUGĂCIUNE puternică să te IUBEASCĂ și sa fie gelos. Rugăciune să se gândească la tine 24 din 24.

Rugăciune puternica sa te iubească și sa fie gelos ➢ Rugăciune sa te sune imediat și să se gândească la tine 24 din 24 ➢ Rugăciune puternica pentru al face nebun disperat după tine ➢ Rugăciune ca iubitul să se gândească numai la mine

Există rugăciuni puternice despre care se crede că sunt făcătoare de minuni, așa cum este rugăciunea de împăcare și cea pentru iubire.

Prin rugăciuni Îi spunem Domnului dorințele noastre, având bune nădejdi că le va rândui pe toate după a Sa înțelepciune. Despre ce rugăciuni anume să rostești pentru iubire este bine să te consulți cu duhovnicul tău.

Rugăciune puternica pentru al face nebun disperat după tine după ce te-a înșelat

Rugăciunea soției înșelate este una dintre cele mai puternice rugăciuni. Aceasta se rostește atunci când femeia are fie bănuiala, fie certitudinea că partenerul de viață nu îi mai este fidel.

Rugaciune puternica pentru al face nebun disperat dupa tine sa se gandeasca 24 din 24


Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Mamă a noastră, a tuturor femeilor necăjite, ajută-mă să-mi recuceresc bărbatul, sa fim soți buni și iubitori toată viața!

Dacă-i după voia Ta, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de persoana care ne poate dezmembra familia și ajută-ne, Doamne, să trăim pururea în legea Ta și ferește-te de tot răul.

Cu umilință mă rog la Tine, Domnul și Stăpânul vieților noastre, să ne dai sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noștri! Ajută-ne să ne păstrăm familia unită și fericită!

Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.

Rugăciune puternică să te iubească și să se gândească numai la tine

O, preaslăviţilor Mucenici Gurie, Samona şi Aviv! La voi, ca la nişte grabnici ajutători şi calzi rugători, alergăm noi, nevrednicii şi neputincioşii, rugându-vă cu osârdie: nu ne treceţi cu vederea pe noi, cei căzuţi în multe fărădelegi, care păcătuim în toată ziua şi în tot ceasul: povăţuiţi-i la calea dreptăţii pe cei rătăciţi, tămăduiţi-i pe cei ce pătimesc şi pe cei întristaţi, păziţi-ne pe noi întru viaţă neprihănită şi cu întreagă înţelegere.

Precum oarecând, aşa şi acum sunteţi acoperitori ai căsătoriilor, întărindu-le în dragoste şi în unire de cuget şi izbăvindu-le de toate răutăţile şi nevoile. Apăraţi-i, preaputernicilor Mărturisitori, pe toţi creştinii dreptslăvitori, de năpaste, de oamenii răi şi de cursele diavoleşti; feriţi-i pe ei de moartea năprasnică, rugându-vă Preabunului nostru Domn să ne adauge marile şi bogatele Sale mile nouă, smeriţilor Săi robi, că nu suntem vrednici să chemăm cu buze necurate numele cel de mare cuviinţă al Ziditorului nostru, dacă voi, Sfinţilor Mucenici, nu veţi mijloci pentru noi. Pentru aceasta, la voi alergăm şi mijlocirea voastră înaintea Domnului cerem.

Aşijderea, izbăviţi-ne de grindină, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de molimele cele aducătoare de moarte şi de toate bântuirile cele pierzătoare de suflet.

Aşa, pătimitorilor ai lui Hristos, rânduiţi-ne cu rugăciunile voastre toate cele bune şi de folos, ca întru bună cinstire săvârşind vieţuirea noastră vremelnică şi dobândind sfârşit neruşinat, să ne învrednicim, cu mijlocirea voastră, dimpreună cu toţi Sfinţii, a sta de-a dreapta Dreptului Judecător şi a-I slăvi pe El, pe Tatăl şi pe Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin.
noriel.ro